ШУТИС-ийн Эрүүл мэндийн төвд Хепатит В,С вирусийн шинжилгээг үнэ төлбөргүй авч байна
ganbii

Элэг бүтэн монгол үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд ШУТИС-ийн Эрүүл мэндийн төвд 2019 оны 9 дүгээр сарын 16-18-ны өдрүүдэд Хепатит В,С вирусийн шинжилгээг үнэ төлбөргүй авч байна. ШУТИС-ийн багш, ажилтан, оюутан та бүхэн урьдчилсан сэргийлэх илрүүлэг үзлэгт хамрагдана уу!