“МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР”-ИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
ganbii

МЕТАЛЛУРГИ, МАШИН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, МЕТАЛ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН САЛБАРЫН “МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР”-ИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол улсын Уул Уурхай Хүнд Үйлдвэрийн сайдын 2017 оны 01-р сарын 03-ны өдрийн А/01 тоот тушаал, УУХҮЯ-ны төрийн нарийн бичгийн 2022 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 03/308 тоот албан бичиг, МехТС-ийн захирлын 2022 оны 06-р сарын 13-ны өдрийн А/53 тоот тушаалыг үндэслэн Металлурги, машин үйлдвэрлэл, металл боловсруулалтын салбарын мэргэжилтнүүдэд мэргэшсэн инженерийн зэрэг горилох сургалтыг 2022 оны 06-р сарын 06-ны өдрөөс 2022 оны 06-р сарын 21-ний өдрийг хүртэл батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөний дагуу явууллаа. Сургалтанд мэргэжлийн ерөнхий мэдлэгийн шалгалтад тэнцсэн нэр бүхий 31 инженер техникийн ажилчдыг хамрууллаа.  

Сургалтад Академич-1, Аж үйлдвэрийн гавьяат-1, Монгол улсын зөвлөх инженер-8, Монгол улсын мэргэшсэн инженер-7, Доктор (Ph.D) профессор цолтой-4, Доктор (Ph.D) дэд профессор цолтой-7,  Доктор (Ph.D) цолтой-4 багш, магистр цолтой-9 багш нийт 28 багш 150 цагийн хичээлийг орж, Сургалтын төгсгөлд төгсөлтийн шалгалтыг 2022 оны 06-р сарын 18-нд өглөө 9.00-17.00 цагийн хооронд явуулсан. Металлургийн бүлэгт-4 горилогч, механик инженер-15 горилогч, аж үйлдвэрийн бүлэгт 12 горилогч Монгол Улсын мэргэшсэн инженерийн зэргийн шалгалтаа амжилттай хамгааллаа.

 

Шинээр төрөн гарсан мэргэшсэн инженерүүддээ цаашдын

ажил хөдөлмөрт нь амжилт хүсье!

 

Зохион байгуулагч

ШУТИС.МехТС-ийн Машин үйлдвэрлэлийн салбар,

Металл боловсруулалт, инженерчлэлийн холбоо

 

2022.06.21