Механик, Тээврийн сургуулийн 60-н жилийн ойн арга хэмжээний хөтөлбөр
mes