ШУТИС –ийн Үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулиас зохион байгуулж байгаа арга хэмжээг сонирхоорой.
mes