ШУТИС-ийн МехТС-ийн Робоконы багт шинэ гишүүдийг бүртгэж байна.
mes