ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ТАЛААР ТАНИЛЦУУЛАХ УУЛЗАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.
mes