ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

Монгол улсад Механик инженер бэлдэж эхлээд даруй 60 жил болсон бөгөөд манай Механик, Тээврийн сургууль нь тус түүхийг бичилцэж эхэлсэн анхны сургуулийн нэг юм.

Түүхт энэ жилүүдэд монгол улсын аж үйлдвэр, авто тээврийн болон бусад салбаруудад бидний төрүүлсэн инженерүүд тэргүүлэн ажиллаж улс орны хөгжлийн түүчээ болсоор иржээ.

Одоо манай сургууль нийт 5 салбар тэнхимтэй 70 гаруй багш, 80 гаруй ажилтан ажилтантай, бакалаврын 19, магистрын 14, докторын 4 сургалтын хөтөлбөртэй сургалт судалгааны 5 төвтэйгөөр үйл ажиллагаа явуулж байна. Сүүлийн жилүүдэд гадаадын нэр хүнд бүхий их дээд сургууль, байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд сургалт, судалгааны баазаа орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр бэхжүүлсэн бөгөөд Industry 4.0, CAx, Digital Heritage, New Material Development, UAV, Cross-border ecommerce, сургалтад MOOC технологи хөгжүүлэх зэрэг чиглэлээр амжилттай ажиллаж байна.

Өндөр хурдтай шинэчлэгдэн хөгжиж буй Шинжлэх ухааны салбарууд, Боловсролын технологийн шинэчлэлийг даган, өрсөлдөх чадвар бүхий инженер техникийн ажилтныг бэлтгэхийн тулд “ШУТИС-2030 стратеги төлөвлөгөө”, Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал Алсын хараа 2050, Боловсролын байгууллагын стандарт ISO 21001:2021–ийг бодлогын бичиг, үзэл баримтлалуудыг үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлээ болгон ажиллаж байна.  


Монгол улсын хөгжлийн хөдөлгүүрийг жолоодогч инженерүүдийг бэлтгэх үйлсэд та бүхэнтэй хамтарч ажиллахад манай сургуулийн үүд хаалга үргэлж нээлттэй байх болно.  
 

Эрдэм номын цагаан буян дэлгэрэх болтугай.


Механик, тээврийн сургуулийн захирал
доктор (Ph.D), дэд профессор
Н.Пүрэвдорж