Эчнээгийн хөтөлбөрүүд /Мэргэжил /

✅ Эчнээ ангийн элсэлт явагдаж байна. 9-р сарын 15 хүртэл бүртгэнэ.

✅ Эчнээд ЭЕШ шаардахгүй ба ямар нэгэн дипломын эсвэл бакалаврын зэрэгтэй хүмүүс, техник технологийн чиглэлийн шаталсан сургууль төгссөн хүмүүс элсэх боломжтой.

✔ Сургалтын хугацаа 2.5 жил.

✔ Сургалт 2023.10.02-ноос эхэлж цахим, танхим хосолсон хэлбэрээр 8 долоо хоног явагдана.

✅ Эчнээгийн сургалтын төлбөр нь бакалаврын нэг кредитыг 1.2-оор үржүүлсэнтэй тэнцүү 189.000төг орчим.

✅ Манай сургууль дараах хөтөлбөрөөр эчнээ анги элсэлт авна.

                                                         Эчнээгийн хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэл

Мэргэжлийн индекс  Хөтөлбөрийн нэр  Салбарын нэр 
071402 Үйлдвэрлэлийн автомажуулалт Механик, мехатроникийн салбар
073211 Барилга замын машин тоног төхөөрөмж
071502 Металлурги, /Гагнуурын технологи/ Машин үйлдвэрлэлийн салбар
071507 Машин үйлдвэрлэлийн технологи
071601 Авто инженерчлэл Тээврийн салбар
071605 Нисэх техникийн мехнаник
041308 Логистик менежмент/Тээврийн менежмент/