Бакалавр
Механик, тээврийн сургуульд бэлтгэгддэг бакалаврын хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэл
Мэргэжлийн индекс Хөтөлбөрийн нэр  Салбарын нэр 
071402 Үйлдвэрлэлийн автомажуулалт 

Механик, мехатроникийн салбар

071506 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
071603 Машины электрон систем
073211 Барилга замын машин тоног төхөөрөмж
071502 Металлурги, металын технологи Машин үйлдвэрлэлийн салбар
071507 Машин үйлдвэрлэийн технологи
071510 Металл, судлал технологи
078811 Соёлын биет өвийн хадгалалт, хамгаалалтын технологи
071601 Авто инженерчлэл Тээврийн салбар
071604 Авто хөдөлгүүрийн механик инженерчлэл
071605 Нисэх техникийн механик
071606 Авионик
104101 Зүтгүүр, зүтгүүрийн аж ахуй
104105 Төмөр замын тээврийн удирдлага, зохион байгуулалт
041308 Логистик менежмент 
071501 Механик инженерчлэл Техникийн механикийн тэнхим

Механик инженерчлэл- /БНСУ-ын Сөүлийн Шинжлэх Ухаан Технологийн Үндэсний Их Сургуультай 2+2 хамтарсан/

Механик инженерчлэл- /БНСУ-ын Сүн Чон Хян Их Сургуультай 2+2 хамтарсан/

Механик инженерчлэл- /БНСУ-ын Ханбатын Үндэсний Их Сургуультай 2+2 хамтарсан/