Зорилго

ШУТИС-МехТС-д Боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцооны ISO 21001:2018 стандартыг хэрэгжүүлэх зорилготой.