Эрдмийн зөвлөл

Механик, тээврийн сургуулийн Эрдмийн зөвлөл


Механик, тээврийн сургуулийн эрдмийн зөвлөл нь ШУТИС-ийн бодлогод нийцүүлэн сургуулийн хөгжлийн бодлого чиглэлийг тодорхойлох, сургуулийн үйл ажиллагааны эрх зүйн хэм хэмжээг тодотгон батлах, эрдмийн зэрэг, цол, шагнал олгуулах саналыг ШУТИС-ийн эрдмийн зөвлөлд гаргах эрх бүхий удирдах дээд байгууллага болно.

Эрдмийн зөвлөлийн үүрэг
- Сургуулийн сургалтын үйл ажиллагааны хэтийн болон ойрын төлөвийг тодорхойлох
- Нийт профессор багш, оюутан, ажилтнуудын баримталж ажиллах дүрэм журмыг хэлэлцэн батлах
- Мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын төлөвлөгөөг хэлэлцэх
- Шинэ мэргэжил нээх, сургалтын чанарыг сайжруулах зэрэг сургалттай холбоотой бүхий л асуудлыг хэлэлцэх, удирдлагад чиглэл өгөх, ШУТИС-ийн эрдмийн зөвлөлд санал болгох
- Эрдэм шинжилгээний ажлын чиглэлийг тодорхойлж, магистр, докторын сургалтыг зохион байгуулах
- Санхүүгийн жилийн төсвийг батлах
 

Овог, нэр Эрдмийн зэрэг, цол Албан тушаал
ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА
Н. Пүрэвдорж Доктор (Ph.D), дэд профессор Механик, тээврийн сургуулийн захирал
ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
Б. Дондогжамц Доктор (Ph.D) Механик, тээврийн сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД
Т. Намнан Доктор (Ph.D), профессор ШУТИС-ийн захирал
Д. Цолмонбаатар Доктор (Ph.D), профессор Эрдэм шинжилгээ, технологийн газрын дарга
Ч.Авдай Академич, доктор (Sc.D), профессор Техникийн механикийн тэнхимийн профессор
Ш. Бямбаа ШУ-ны Доктор (Sc.D), профессор Механик, мехатроникийн салбарын ахмад багш
Д. Готов ШУ-ны Доктор (Ph.D), профессор Механик, тээврийн сургуулийн ахмад багш
М. Дэлгэрнасан Доктор (Ph.D), дэд профессор Механик, тээврийн сургуулийн сургалт, чанарын албаны дарга
И.Базаррагчаа Доктор (Ph.D) Тээврийн салбарын эрхлэгч
Я. Рэнчинванжил    Доктор (Ph.D), дэд профессор Механик, мехатроникийн салбарын эрхлэгч
Г. Оюунбат Доктор (Ph.D) Машин үйлдвэрлэлийн салбарын эрхлэгч
П. Өлзийсайхан Доктор (Sc.D), профессор Механик, Инженерийн ахисан түвшний салбарын эрхлэгч
Ш. Цоож Доктор (Sc.D) Техникийн механикийн тэнхимийн эрхлэгч
Ц.Цэвэгжав Доктор (Ph.D), дэд профессор Тээврийн салбарын ахмад багш
Г.Чимэд-Очир Доктор (Ph.D), профессор Техник технологи туршилт судалгааны төвийн захирал
Б.Баярсүрэн Доктор (Ph.D), профессор Тээврийн салбарын ахмад багш 
Б.Эрдэнэбат Доктор (Ph.D), профессор Батлан хамгаалахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн захирал
Д.Дэлэг Доктор (Ph.D), профессор Машин үйлдвэрлэлийн салбарын зөвлөх профессор
Ж. Мөнгөн Доктор (Ph.D), дэд профессор ХААИС-ийн Инженер технологийн сургуулийн захирал
Э. Нацагдорж Доктор (Ph.D) ҮБХИС-ийн Аюулгүй байдлын дээд сургуулийн захирал
Д.Алтангэрэл Доктор (Ph.D), дэд профессор "Монгол дээвэр" ХХК-ийн захирал
М. Дэлгэрмаа Доктор (Ph.D), дэд профессор Машин үйлдвэрлэлийн салбарын профессор 
Б. Баярсайхан Доктор (Ph.D), дэд профессор Механик, мехатроникийн салбарын дэд профессор