МехТС-ийн чанарын зорилтууд
  • Боловсролын байгууллагын чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 21001:2018 стандартыг нэвтрүүлнэ
  • Механик инженер, тээврийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, инновацийн төв байна
  • Багш, ажилтан, оюутан бүрийг манлайлагч болгоно
  • Үр дүнд суурилсан идэвхтэй сургалтыг бүрэн нэвтрүүлнэ
  • Шинэлэг, бүтээлч таатай орчныг бий болгоно