Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв ажлын байранд урьж байна.
mes