Механик инженерчлэл- /БНСУ-ын Ханбатын Үндэсний Их Сургуультай хамтарсан/ хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн нэр: Механик инженерчлэл -   /БНСУ-ын Ханбатын Үндэсний Их Сургуультай 2+2 хамтарсан/ (Бакалвар )
Хөтөлбөрийн индекс: 071501
ЭЕШ-ын оноо тооцох хичээлүүд: I бүлэг - Математик, Физик
Дагалдан хичээлүүд: Нийгэм судлал, Англи хэл
Босго оноо: 
Суурь, дагалдан хичээл бүрд босго оноо давсан байх

  • Суурь хичээл-480 оноо
  • Дагалдан хичээл- 440 оноо

Механик инженерчлэл мэргэжил нь математик, механик, физик, материал судлалын үндсэн ойлголт, зарчим онолын мэдлэг дээр суурилан инженерийн шийдэл шаардсан орчин үеийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдэх, автоматжуулалт, загварчлал, инженерийн тооцооллын програм хангамжуудыг ашиглах, хөгжүүлэх талаар судлан мэргэшиж механик системийн зохион бүтээлт–үйлдвэрлэл–инноваци хийх шийдлийг гаргах чадвартай бакалаврын зэрэгтэй мэргэжилтэн болж бэлтгэгдэнэ.

Хөтөлбөрийн давуу тал:

  • Ажлын байрны эрэлт ихтэй
  • Хөрвөх чадвартай
  • Чадварлаг багшлах бүрэлдэхүүнтэй
  • 2+2 хамтарсан хөтөлбөрт элссэн оюутан нь МехТС-д эхний 2 жилийн сургалтыг амжилттай дүүргэж голч дүн (GPA-2.5), хэлний шаардлагыг (TOPIK-3) хангаж буй тохиолдолд Ханбат үндэсний их сургуулийн тэтгэлэгээр дэвшин суралцах боломжтой бөгөөд хоёр улсын дээрх их сургуулийн бакалаврын зэргийн диплом олгогдоно
  • Мөн төгсөгчдийг сургууль, тэнхимийн гадаад хамтын ажиллагаа, профессорын судалгааны төслийн хүрээнд Япон, БНСУ, Тайваны Их, дээд сургуулиудад ахисан түвшний сургалт-судалгааны чиглэлд (биомеханик, механик инженер) сургах боломжтой.

Төгсөгчидийн ажлын байр: Аж үйлдвэрийн өргөн салбарт механик инженерээр ажиллахаас гадна үйлдвэрлэлийн зураг төсөл, автоматжуулалтын салбар нэгжид төслийн, загварчлал, инженерийн тооцоолол гүйцэтгэх зохион бүтээгч инженерээр ажиллана.Монгол улс болон БНСУ-ын үйлдвэр аж ахуй нэгж, боловсролын (магистр зэрэгтэй төгсөгч) байгууллага, гадаадын их дээд сургуульд ажиллах боломжтой.