Хамтарсан 2+2 хөтөлбөрт шилжин суралцах сонирхолтой оюутнуудын бүртгэлт явагдаж байна.
mes