Техникийн механикийн тэнхим

Монгол улсад инженер техникийн мэргэжилтэн 1959 оноос бэлтгэж эхлэн 1964 онд Механикийн тэнхим байгуулагдсанаар одоогийн Техникийн механикийн салбарын үндэс суурь нь тавигдсан юм. Тус тэнхим нь 1997 оноос Инженер багшийн мэргэжлээр элсэлт авч 15 дахь жилдээ сургалт явуулж байгаа бөгөөд 2014 оны дээд боловсролын хөтөлбөрийг шинэчлэлтэй уялдаж “Механик системийн загварчлал” мэргэжлээр бакалавр, магистр, докторын сургалтыг хариуцан орчин үеийн үйлдвэрлэлийн технологийн машин тоног төхөөрөмжийн мэдлэг чадвартай, түүний тусламжтайгаар техник тоног төхөөрөмжийг зохион бүтээх, ашиглах дадал чадвар бүхий зохион бүтээгч инженер бэлтгэхэд чиглэн ажиллаж байна. 
Зөвлөх профессор Ч.Авдай - профессор, доктор (Sc.D). 1966 онд МУИС-ийн ПДС-ийг Хөнгөн үйлдвэрийн машин аппаратын механикч инженерийн мэргэжлээр төгссөн. 1972-1975 онд Ташкент хотын ХААУИДС-ийн аспирантурт суралцаж “Чацаргана хураах ажиллагааг механикжуулах боломжийн судалгаа” сэдвээр техникийн ухааны доктор (Ph.D), 1990 онд Ленинград хотноо “Чацарганыг механикжсан аргаар хураах технологийн параметруудын шинжлэх ухааны үндэс” сэдвээр техникийн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D)-ын зэрэг тус тус хамгаалсан. Олон улсын дээд боловсрол, инженерийн академиудын академич, Монголын ШУА-ийн академич, профессор, Ленинградын Ойн техникийн академийн “Хүндэт доктор”, ОХУ-ын Ивановын Нэхмэлийн академи, Монголын ХААИС-ийн “Хүндэт профессор”, ШУТИС-ийн “Хүндэт доктор”. 1966 оноос хойш ШУТИС-д тасралтгүй ажиллаж байна. 
Тэнхимийн эрхлэгч Г.Чимэд-Очир - профессор, доктор (Ph.D). 1971-1974 онд худалдааны техникум, 1981-1985 онд ПДС-ийг “Хүнсний үйлдвэрийн машин аппаратын механикч-инженер” мэргэжлээр төгссөн. 1993 онд ТИС-д Чацарганы жимсийг үйлдвэрийн аргаар боловсруулах техник, технологийг боловсронгуй болгох нь сэдвээр докторын (Ph.D) зэрэг хамгаалсан. 1996 он дэд профессор, 2001 онд профессор цол хүртсэн. 1987 оноос тасралтгүй ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Профессор Д.Ганбат – дэд профессор, доктор (Ph.D). 1997 онд ТИС-ийн Механик инженерийн сургуулийг “Автомашин, авто аж ахуй” мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгсөж, 1999 онд магистрын зэрэг хамгаалсан. 2008 онд “Расчет и проектирование рабочих органов винтовых пружинных грохотов” сэдвээр ОХУ-ын Москва хотын Н.Э. Бауманы нэрэмжит Техникийн их сургуульд Техникийн ухааны докторын (PhD) зэрэг хамгаалсан. 2011 онд дэд профессор цол хүртсэн. 1998 оноос эхлэн ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Дэд профессор П.Баасансүрэн – дэд профессор, доктор (Ph.D). 1993-1997 онд ТИС-ийн Механик Технологийн сургуульд суралцаж хөнгөн үйлдвэрийн машин аппаратын инженер механик мэргэжлээр төгссөн. 1999 онд магистрын зэрэг хамгаалсан. 2010 онд ““Агаарын урсгалаар ноолуураас хялгас ялгах технологи, төхөөрөмжийн хийцийн судалгаа, боловсруулалт” сэдвээр ШУТИС-ийн хамгаалах зөвлөлд Техникийн ухааны докторын (PhD) зэрэг хамгаалсан. 2015 онд ШУТИС-ийн дэд профессор цол хүртсэн. 1998 оноос хойш ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Ахлах багш Д.Батбаяр – Магистр. 1981 онд МУИС-ийн ПДС-ийг Авто инженерийн мэргэжлээр төгссөн. 2009 онд ШУТИС-ийн хүндэт профессор цол хүртсэн. 1981 оны 10 сараас МУИС-ийн харъяа Политехникийн Дээд Сургуулийн Техникийн механикийн тэнхимд багшаар ажиллах болсноос хойш 36 дахь жилдээ тасралтгүй ажиллаж байна. 
Ахлах багш Ц.Оюунгэрэл – Магистр. 1978-1983 онд МУИС-ийн ПДС-ийг Хүнсний үйлдвэрийн механикч инженер мэргэжлээр төгссөн. 2014 онд ШУТИС-ийн хүндэт профессор цол хүртсэн. ШУТИС-д 1983 оноос хойш 34 дэхь жилдээ тасралтгүй ажиллаж байна. 
Ахлах багш П.Энхбаатар - доктор (Ph.D). 1985 онд ОХУ-ын Москва хотын Технологийн Дээд сургуулийг Хөнгөн үйлдвэрийн механик инженер мэргэжлээр төгссөн. 2000 онд ОХУ-ын Иванова хотын Нэхмэлийн Академид докторантурт суралцаж “Ноосны анхан шатны боловсруулалтын шахах төхөөрөмжийн голын хийцийг судлах ба төслөх нь” сэдвээр МУ-ын ШУТИС-ийн Эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлд 2001 оны 12-р сард доктор (Ph.D) зэрэг хамгаалсан. 1999-2010 онд Монгол-Солонгосын Коллежид дэд захирал, тэнхимийн эрхлэгч, 2010 оноос эхлэн ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Ахлах багш Т.Ганбат - доктор (Ph.D). 1997 онд ТИС-ийг Хөнгөн үйлдвэрийн механик инженер мэргэжлээр төгсөж, 2016 онд БНСУ-д “A Novel Process for Bundling Nano-fibers into Yarns and their Mechanical Properties” сэдвээр техникийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаалсан. 1998 оноос эхлэн ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Ахлах багш С.Ариунболд - доктор (Ph.D). 1989 онд ПДС-ийн механик технологийн факультетийг мод боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн инженер-механик мэргэжлээр төгссөн. 1996 онд” Машин механизмын төслийн тооцоог автоматжуулах” сэдвээр магистр, 2004 онд “Түргэн элэгддэг эд ангиудын элэгдлийг трибологийн аргаар бууруулах судалгаа” сэдвээр техникийн ухааны докторын (PhD) зэрэг хамгаалсан. 1993-2013 онд Төмөр замын коллежид, 2013 оноос хойш ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Ахлах багш Д.Оюунчимэг - доктор (Ph.D). 1989 онд МУИС-ийн Бэлтгэл факультетийн Зөвлөлтийн инженерийн бэлтгэл ангид, 1990-1995 онд ОХУ-ын Иваново хотын Хими технологийн дээд сургуулийг химийн үйлдвэрийн механик инженер мэргэжлээр магистрын зэрэгтэй төгссөн. 2007 онд “Технология и оборудование утилизации обрезиненного кордного волокна изношенных шин” сэдвээр техникийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаалсан. 2007-2013 онуудад ХААИС-ийн Байгалийн Ухааны Сургуулийн Химийн тэнхимд багш, ахлах багшаар ажиллаж, 2013 оноос эхлэн ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Ахлах багш Н.Пүрэвдорж - доктор (Ph.D). 1996-2000 онд ТИС-ийн Тээврийн сургуулийг “Автомашин, авто аж ахуй” мэргэжлээр төгссөн. 2000 онд “Камаз автомашины тоормозны системүүд” сэдвээр бакалавр, 2001 онд “Автомашины динамик шинжийн судалгаа” сэдвээр магистрын зэрэг хамгаалсан. ОХУ-ын Бауманы нэрэмжит ТИС-ийн Хэрэглээний механикийн тэнхимд мэргэжил дээшлүүлсэн. БНСУ-ын засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдан Ёнсэй их сургуульд 2014 онд “A Web based collaborative CAD system” сэдвээр докторын (PhD) зэрэг хамгаалсан. 2001 оноос хойш ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Ахлах багш С.Дэлгэрмаа - доктор (Ph.D). 1997-2001 онд ТИС-ийн Математикийн Сургуулийн Инженер-Багш мэргэжлээр төгссөн. 2015 онд МУИС-д “Үнэлгээний арга зүйг боловсронгуй болгох зарим асуудал” сэдвээр докторын (Ph.D) зэрэг хамгаалсан. 2002 оноос хойш ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Ахлах багш Р.Найдандорж – Магистр. 1991 онд ТИС-ийн МИС-ийг Барилга замын машины механик инженер мэргэжилээр бакалавр зэрэгтэй төгссөн. 1995 онд “Блок хэвлэх автомат машины төсөл” сэдвээр магистрын зэрэг хамгаалсан. 1991 оноос хойш ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Ахлах багш П.Өлзийсайхан – Докторант. 1995-1999 онд ТИС-ийн МИС-ийг “Автоинженер” мэргэжлээр төгссөн. 2000 онд “Цөөн тооны туршилтын үр дүнгээр санамсаргүй хэмжигдэхүүний тархалтын хуулийг тодорхойлох” сэдвээр техникийн ухааны магистрын зэрэг хамгаалсан. 2001 оноос хойш ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Ахлах багш Б.Должинсүрэн – Магистр. 1989-1990 онд МУИС-ийн Зөвлөлтийн инженерийн бэлтгэлийг төгсөж, 1990-1995 онд ЗХУ-ын Москва хотын Хөнгөн үйлдвэрийн технологийн дээд сургуулийг хөнгөн үйлдвэрийн механик инженер мэргэжлээр төгссөн. 1997 оноос хойш ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Ахлах багш Ш.Далхжав – Докторант. 1990-1995 онд МУТИС-ийг Хөнгөн үйлдвэрийн машин аппаратын механик инженерийн мэргэжлээр төгссөн. 2003 онд ШУТИС-ийн ҮТДС-д “Хавтгай сүлжих машины гогцоо үүсгэх механизмын судалгаа” сэдвээр магистрын зэрэг хамгаалсан. 2003 оноос хойш ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Ахлах багш Т.Мөнхбат – Докторант. 1990 онд Политехникийн дээд сургуулийг Хүнсний үйлвэрийн машин аппарат мэргэжлээр дүүргэсэн. 1990 онд “Микро-процессорын удирдлагатай шанзтай еэвэн хэвлэх төхөөрөмжийн төсөл” сэдвээр бакалаврын зэрэг хамгаалсан. 1998 онд Хүнсний үйлдвэрийн машин аппарат мэргэжлээр техникийн ухааны магистрын зэрэг хамгаалсан. 1991 оноос хойш ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Ахлах багш Т.Бямбадорж – Докторант. 1997 онд МУТИС-ийн Механик технологийн сургуулийг “Хөнгөн үйлдвэрийн машин аппаратын механик инженер” мэргэжлээр төгссөн. 1998 онд “Монгол хивсний сэв хялгасыг багасгах техник технологийн судалгаа” сэдвээр магистрын зэрэг хамгаалсан. 1998 оноос ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Ахлах багш Б.Баясгалан – Магистр. 1981-1986 онд ПДС-ийн БЗМ-ийг инженер механик мэргэжлээр төгссөн. 1997 онд Техникийн ухааны магистрын зэрэг хамгаалсан. Барилга замын машин төхөөрөмжийн “Мэргэшсэн инженер”. 1986-2006 онд Дархан- Уул аймгийн ТМС-д, 2006 оноос УБ хотын Барилгын коллежид, 2010 оноос хойш ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Ахлах багш П.Чойсүрэн – Магистр. 2001- 2006 онд ШУТИС-ийн МИС-ийг “Автомашин ашиглалт, авто аж ахуй” мэргэжлээр төгссөн. 2006-2008 онд Техникийн ухааны магистрын зэрэг хамгаалсан. 2006 оноос хойш ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Багш Ш.Цоож – доктор (Ph.D). 2001 онд ТИС-ийн МИС-ийг “Металл боловсруулалт, засварын үйлдвэрлэл” мэргэжлээр төгссөн. 2005 онд “Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын систем-Программын удирдлагатай суурь машиныг металл боловсруулах үйлдвэрт нэвтрүүлэх боломж” сэдвээр магитсрын зэрэг хамгаалсан. 2008 оноос хойш ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Багш Х.Батбаяр - доктор (Ph.D). 2008 онд ШУТИС-ийн Математикийн сургуулийг “Инженер-Багш” мэргэжлээр төгсөж, 2010 онд магистрын зэрэг хамгаалсан. 2016 онд “Biomechanical investigation of spinal cord injury and disease in cervical spine: A finite element analysis” сэдвээр БНСУ-ын Kyung Hee их сургуульд докторын (PhD) зэрэг хамгаалсан. 2008-2010 онд ШУТИС-ийн Математикийн сургуулийн Техникийн механикийн тэнхимд сургалтын мастер, 2010 онд туслах багш, 2016 оноос БНСУ-ын Kyung Hee их сургуульд Докторын дараах судлаачаар ажиллаж байна. 
Багш Х.Гангэрэл – Докторант. 1999-2002 онд ТИС-ийн Математикийн сургуулийг “Инженер багш – Хүнс үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж” мэргэжлээр төгссөн. 2006 онд ШУТИС Математикийн сургуульд “Инженер багш - Боловсрол судлал”-ын магистрийн зэрэг хамгаалсан. 2004 оноос хойш ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Багш Ч.Сандагсүрэн– Докторант. 1999 онд ТИС-ийн Хүнсний технологийн сургуулийг “Хүнсний үйлдвэрийн механик инженер” мэргэжлээр төгсөж, 2001 онд магистрын зэрэг хамгаалсан. 2016 онд АНУ-ын Лос Анжелес хотын Пасификийн их сургуульд Мэдээллийн технологийн чиглэлээр магистрийн зэрэг хамгаалсан. 1999 оноос ШУТИС-д ажиллаж байна. 2017 оноос АНУ-ын Лос Анжелес хотын Пасификийн их сургуульд Мэдээллийн технологийн чиглэлээр докторантурт суралцаж байна. 
Багш Ц.Жаргалмаа – Докторант. 2001-2006 онд ШУТИС-ийн Математикийн сургуулийг Инженер-багш мэргэжлээр төгссөн. 2008 онд “Хавтгайн хөдөлгөөний үед биеийн цэгийн хурд, хурдатгал тодорхойлох сэдвийг вэбэд тулгуурлан заах боломж” сэдвээр Боловсрол судлалын магистр зэрэг хамгаалсан. 2007-2010 онд Барилгын коллежид, 2010 оноос хойш ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Багш Ц.Алтанцэцэг – Магистр. 1996-2000 онд ТИС-ийн МИС-ийг “Дотоод шаталтат хөдөлгүүрийн механик инженер” мэргэжлээр төгссөн. 2003 онд тус сургуульд тухайн мэргэжлээр магистрын зэрэг хамгаалсан. 2000-2010 онд Барилгын коллежид, 2010 оноос хойш ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Багш Д.Болдбаатар – Магистр. 2000 онд ШУТИС-ийн МИС-ийг “Автомашин ашиглалт, авто аж ахуй” мэргэжлээр төгссөн. 2005 онд ШУТИС-д Техникийн ухааны магистрын зэрэг хамгаалсан. 2010-2014 онд ШУТИС Технологи Инновацийн Газарт мэргэжилтнээр 2014 оноос Техникийн механикийн тэнхимд багшаар ажиллаж байна. 
Багш Н.Даваадорж – Магистр. 2006-2010 онд ШУТИС-ийн Механик инженерийн сургуулийн “Машин үйлдвэрлэлийн технологи” ангийг техникийн ухааны бакалавр зэрэгтэй, 2010-онд Механик инженерийн сургуулийн “Машин үйлдвэрлэлийн технологи” мэргэжлээр магистрын зэрэг хамгаалсан . 2010 оноос ШУТИС-д багшилж байна. 
Сургалтын мастер С.Буянхишиг – Магистр. 2002 онд ТИС-ийн Математикийн сургуулийг “Инженер багш” мэргэжлээр төгссөн. 2008 онд “Хөшүүрэгт механизмын кинематик шинжилгээ сэдвийн бие даалтыг аналитик аргаар хийх боломж” сэдвээр магистрын зэрэг хамгаалсан. 2006 оноос хойш ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Сургалтын мастер О.Баасансүрэн – Магистр. 2005-2010 онд ШУТИС-ийн Математикийн сургуулийг Инженер багш мэргэжлээр төгссөн. 2011 онд тус сургуулийг “Френел линз ашиглан нарны энергээр аялал жуулчлалын газрын халуун усны хэрэгцээг хангах боломжийн судалгаа” сэдвээр магистрын зэрэг, 2011-2012 онд Хүмүүнлэгийн ухааны Хэл соёлын сургуулийг Англи хэлний орчуулагч мэргэжлээр тус тус төгссөн. 2011 оноос хойш ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Сургалтын мастер Б.Баярсайхан – Магистр. 2007-2012 онд ШУТИС –ийн ҮТДС ийг Хөнгөн үйлдвэрийн машин тоног төхөөрөмж мэргэжлээр төгссөн. 2012-2014 онд “Машин тоног төхөөрөмжийн чичиргээг хэмжих багаж зохион бүтээх” сэдвээр магистрын зэрэг хамгаалсан. 2012-оноос хойш ШУТИС-д ажиллаж байна. 
Сургалтын мастер О.Анхбаяр – Магистрант. 2016 онд ШУТИС,МехТС-ийг Инженер-багш мэргэжлээр төгссөн. 2016 оноос Машины эд ангийн лабораторийн сургалтын мастераар ажиллаж байна. 
Тэнхимийн эрхлэгчийн туслах Ч.Уянга – Магистр. 1997-2001 онд ТИС-ийн Математикийн сургуулийг “Инженер багш” мэргэжлээр төгссөн. 2002-2003 онд ШУТИС-д “Боловсрол судлал”-ын магистр зэрэг хамгаалсан. 2011 оноос ШУТИС-д ажиллаж байна.

ЗАРЛАЛ

IAESTE-ийн шугамаар гадаадад мэргэжлээрээ дадлага хийх сонирхолтой оюутнуудад

2018-02-21 12:22:41


Япон улсын Тохоку их сургуулийн Оюутан солилцооны хөтөлбөрт сургалтын төлбөрөөсөө чөлөөлөгдөн суралцахыг[...]

2018-01-18 20:40:17


Багш, ажилтан, оюутнуудын анхааралд

2017-12-07 10:57:44


“Инновацийг баялаг болгох нь” Гарааны бизнесийн сургалт болно.

2017-12-06 10:46:03


“Шинжлэх ухааны ажилтны өдөр”-ийн арга хэмжээнд урьж байна.

2017-11-22 11:16:39


БНСУ-ын Ханъяан Их Сургуулийн зочид төлөөлөгчид ШУТИС-д ажиллана

2017-11-20 15:29:39


Шилдэг оюутанд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн болон Ерөнхий сайдын нэрэмжит тэтгэлэг

2017-11-14 19:23:32


Металлург, Машин үйлдвэрлэл, Метал боловсруулалтын салбарын мэргэжилтэнд мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох[...]

2017-10-30 09:45:57


Мицубиши корпарацийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн бүртгэл эхэллээ

2017-10-24 14:03:40


Мэргэшсэн болон зөвлөх инженерийн сургалтанд урьж байна

2017-10-23 10:45:17


Бусад зарлал